אנו מציעים ללקוחותינו יעוץ, ליוויוניהול של צוות ההקמה והתכנון של הפרויקט וכן ניהול ופיקוח על הביצוע לכל אורך הדרך, במטרה להביא לעמידה ביעדים הנגזרים מההחלטה האסטרטגית של בניה תוך פיתוח בר-קיימא ("בניה ירוקה").

סל השירותים עשוי לכלול את ההיבטים הבאים או את חלקם: