יום אחד היה חוני המעגל הולך בדרך, ראה איש זקן שהיה נוטע חרוב.
שאל חוני את הזקן: בן כמה אתה? אמר לו הזקן: בן שבעים שנה.
שאל חוני: מתי העץ יניב פירות? ענה האיש הזקן: בעוד שבעים שנה.
אמר חוני המעגל לאיש הזקן: וכי אתה בטוח שתחיה עוד שבעים שנה?
אמר האיש הזקן: אני באתי לעולם ומצאתי חרוב נטוע מניב פירות. כמו שאבותי נטעו למעני, כך אני נוטע למען בניי.
(עפ"י גמרא תענית כ"א עמוד א')