יעוץ, ליווי וניהול בניה ירוקה

אנו מציעים ללקוחותינו יעוץ, ליווי וניהול של צוות ההקמה והתכנון של הפרויקט וכן ניהול ופיקוח על הביצוע לכל אורך הדרך, במטרה להביא לעמידה ביעדים הנגזרים מההחלטה האסטרטגית של בניה תוך פיתוח בר-קיימא ("בניה ירוקה").