משרד מהנדסים

  • עדולם: יעוץ וליווי בניה ירוקה

  • הס הנדסה: ניהול ופיקוח לכל ענפי הבניה והתשתיות